Informacja o kursie dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników górskich beskidzkich w Oddziale PTTK w Bielsku-Białej.

W latach 2009 – 2010 odbywał się kolejny kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników górskich beskidzkich, zorganizowany przez Oddział PTTK w Bielsku-Białej. Kierownikiem kursu był kol. Jan Nogaś, przewodnik beskidzki I klasy i instruktor przewodnictwa PTTK.
Kurs zakończył się na początku listopada 2010 roku i skończyły go 24 osoby. Z tego do egzaminu w pierwszym terminie, który odbył się w końcu listopada 2010, przystąpiło 15 osób, zdało 13 koleżanek i kolegów.
Zawirowania spowodowane zmianą ustawy o turystyce i przewodnictwie spowodowały, że ostatni koledzy otrzymali uprawnienia i legitymacje przewodnickie dopiero w kwietniu 2011 roku.
Rozliczne zajęcia kolegów, również przewodnickie, spowodowały że tradycyjne „blachowanie”, czyli przyjęcie nowych przewodników do grona przewodnickiej braci, złożenie przewodnickiego ślubowania i wręczenie odznak przewodnika beskidzkiego, popularnej „blachy”, odbyło się dopiero w maju 2011.
21 maja 2011, po przejściu ze Złatnej Huta, w Beskidzie Żywieckim na Hali Krawcula stawiło się 9 już doświadczonych, zahartowanych w górskich działaniach przewodników obojga płci, gotowych przyrzekać i integrować się z środowiskiem honornych ludzi gór – przewodników.
Przy słonecznej pogodzie, obok bacówki, przyrzeczenie przewodnickie złożyli : Agata Jachnik, Jan Flisek, Jarosław Herzyk, Zdzisław Koń, Wiesław Kubera, Wojciech Pająk, Szymon Rochowiak, Robert Słonka, Grzegorz Szczepaniak
a odebrali przyrzeczenie : Jerzy Jurczak – prezes Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych i prezes Oddziału PTTK w Bielsku-Białej oraz Jan Nogaś – kierownik kursu.
A później …. Jak to bywa u przewodników górskich , przy udziale zaproszonych gości, toasty, śpiewy i konsumpcje przy ognisku trwały że ho! ho!
Życzymy im i wszystkim przewodnikom długiego stażu, bogatych i wypłacalnych klientów i wszystkiego najlepszego.
 

J. Nogaś