Światowy Dzień Przewodników Turystycznych

Dodane przez () dnia 09-05-2010
Relacje >>

W dniach 16 - 21 luty obchodzony był po raz pierwszy w naszym Kole Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego.
W ramach tych obchodów, od poniedziałku do soboty Przewodnicy z naszego Koła oprowadzali bezpłatnie po mieście wszystkich zainteresowanych.
Spacery te szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wśród młodzieży szkolnej. W sumie z oferty naszej skorzystało ponad 120 osób.

Kolejnym etapem naszego przewodnickiego świętowania było uroczyste spotkanie w schronisku na Szyndzielni.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach:
Jan Gorczyca - członek Komisji Rewizyjnej ZG PTTK,
Henryk Russek - Prezes Oddziału PTTK w Bielsku-Białej,
Ryszard Syrokosz - Prezes Koła Przewodników w Cieszynie,
Henryk Juszczyk - Pełnomocnik Prezydenta Miasta w Bielsku-Białej.
Wysłuchaliśmy krótkiej historii obchodów Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego oraz bardzo ciekawego referatu traktującego o historii Przewodnictwa w naszym Kole wygłoszonego przez kolegę Stanisława Krzewińskiego.
Nie mogło oczywiście zabraknąć towarzyskiej wymiany poglądów jak i turystycznej piosenki przy akompaniamencie gitary w wykonaniu niezawodnego Janusza Kwiatkowskiego.

Tekst: Jurek Jurczak
Foto: Lucyna Bardel
 
Ostania zmiana: 09-05-2010 o 22:42

[wróć]