Szkolenie licencyjne na Pieniński Park Narodowy 2019

Dodane przez (jurek) dnia 07-03-2019
Aktualności >>

Tematem szkolenia będzie - GEOLOGIA PIENIN.

Szkolenie obejmuje część stacjonarną i terenową.
Przejścia terenowe będą odbywały się na krótkich odcinkach. Pieniński PN zapewnia transport z siedziby Dyrekcji Parku do poszczególnych lokalizacji i z powrotem do siedziby PPN. Rozpoczęcie szkolenia (każdorazowo) od godziny 9:30, przewidywane zakończenie szkolenia o godzinie 15:00. Szkolenie jest jednodniowe. Szkolenie jest bezpłatne.

W planie szkolenia:
prowadzący: dr inż. Michał Krobicki, AGH w Krakowie
Krościenko (siedziba PPN):
wprowadzenie do geologii pienińskiego pasa skałkowego (I piętro, postery) - budowa geologiczna i paleogeografia oceanu pienińskiego na tle paleogeografii światowej pogranicza jury/kredy (ok. 140 mln lat temu);

Czorsztyn (zamek):
profil utworów jury i najniższej kredy tzw. sukcesji czorsztyńskiej - białe wapienie krynoidowe i czerwone wapienie bulaste jury środkowej i górnej (tzw. facja Ammonitico Rosso); skamieniałości (amonity) i ich znaczenie w datowaniu skał (biostratygrafia); geneza w/w wapieni i ich znaczenie w rekonstrukcjach oceanu pienińskiego (i oceanu Tetydy);

Flaki:
różnorodne skały krzemionkowe (radiolaryty) tzw. sukcesji braniskiej i ich korelacja z profilem warstw w Czorsztynie - wnioski paleoceanograficzne oceanu pienińskiego; mikroskamieniałości (radiolarie) w datowaniu skał;

Macelowa Góra:
czerwone margle górnej kredy i mikroskamieniałości (otwornice) w nich występujące; tektonika pienińskiego pasa skałkowego (odwrócenie tektoniczne całej góry Macelowa);

Wąwóz Sobczański:
cienkoławicowe wapienie rogowcowe (tzw. facji Maiolica) centralnej części Pienin i ich znaczenie w rekonstrukcjach oceanu pienińskiego; mikroskamieniałości (kalpionelle) i ich znaczenie w datowaniu tych wapieni; tektonika fałdowa Pienin (płaszczowiny i łuski tektoniczne); podsumowanie.

Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu (testu) uprawnia do otrzymania upoważnienia Dyrektora Pienińskiego PN na 2019 r. (ważne do końca kwietnia 2020 r.) do bezpłatnego zwiedzania Zamku Czorsztyn, wystawy przyrodniczej w Dyrekcji PPN oraz galerii widokowych Trzech Koron i Sokolicy.

Po odbyciu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu upoważnienia będzie można odbierać w punkcie informacyjnym na wystawie przyrodniczej w Dyrekcji Pienińskiego PN. Istnieje możliwość przesłania upoważnień na wybrany adres. Uczestnicy zainteresowani taki rozwiązaniem powinny dostarczyć w dniu szkolenia zaadresowaną kopertę z naklejonym znaczkiem.

Gorczański PN odmówił nam przeprowadzenia szkolenia w sobotę 6.04. Wyznaczyli w tym roku dwa terminy szkolenia, oba w maju.

Ostania zmiana: 07-03-2019 o 20:40

[wróć]