Walne Zebranie Sprawozdawcze A.D. 2014

Dodane przez (jurek) dnia 05-02-2014
Relacje >>

W dniu 14 stycznia br odbyło się nasze Walne Zebranie Sprawozdawcze. W trakcie zebrania dokonaliśmy podsumowania naszej działalności w roku 2013.

Na początek bardzo miły akcent, a mianowicie nasza koleżanka Weronika Grabska wyróżnionana została Medalem Honorowym Oddziału PTTK Podbeskidzie. Serdecznie gratulujemy!
Następnie wysłuchaliśmy Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdania finansowego.
Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
Dokonaliśmy również zmian w Regulaminie naszego Koła, które umożliwią opłacanie składek członkowskich PTTK w naszym Kole.
Dokonaliśmy także wyboru delegatów na Konferencję Przewodników, która odbędzie się 15 lutego br w Pszczynie. Naszymi delegatami zostali: M. Pędzierska - Łukowicz, Z. Górywoda, J. Jurczak, M. Ostrowski.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu.
Dziękuję również Reni Kopeć za przygotowanie organizacyjne zebrania oraz Zdzichowi Górywodzie za poprowadzenie.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Juliusza Bortha za swoisty nadzór nad prawomocnością Zebrania oraz za niezwykle rzeczowe, skrupulatne i szczegółowe uwagi przekazane w czasie procedowania nad zmianami w Regulaminie.

Jurek Jurczak

Akt nadania Medalu odczytała L. Bardel - Prezes Oddziału  Gratulujemy!  Z uwagę słuchamy sprawozdań...  Zebranie prowadził Z. Górywoda

I jeszcze raz zasłuchane audytorium  Głosowanie  Sprawozdanie finansowe przedstawiła M. Borgieł  Protokół Komisji Skrótacyjnej przedstawił Z. Koń

Ostania zmiana: 05-02-2014 o 13:22

[wróć]