XXXV Rajd Górski Przewodników PTTK

Dodane przez (jurek) dnia 10-01-2018
Relacje >>

Wydarzeniem, które zdominowało pracę Zarządu naszego Koła w roku bieżącym była organizacja XXXV Rajdu Górskiego Przewodników PTTK. Bez wątpienia było to najważniejsze tegoroczne wydarzenie organizowane przez nasze Koło, ba nie było w ostatnim czasie równie dużego wydarzenia, którego nasze Koło byłoby organizatorem.
Rajd odbywał się w dniach 23 – 27 sierpnia 2017r. a na bazę rajdu wybraliśmy Hotel Orle Gniazdo w Szczyrku. Rajd trwał niespełna tydzień ale przygotowania do niego rozpoczęły się już w połowie 2016 roku! To ogrom korespondencji, spotkań, ustaleń. Już 17 stycznia dokonaliśmy wyboru kierownictwa rajdu w następujący sposób:

Na lutowym Forum przewodnickim w Opolu zaprezentowaliśmy po raz pierwszy roboczą wersję regulaminu rajdu oraz tras rajdowych. Miesiąc później, w czasie Pielgrzymki Przewodnickiej do Częstochowy rozprowadziliśmy wśród pielgrzymów - przewodników ok 300 szt. ulotek informacyjnych na temat rajdu. Zleciliśmy też opracowanie projektu oficjalnego logo rajdu jak również jubileuszowej, kolekcjonerskiej odznaki rajdowej z okazji XXXV edycji rajdu. Zakupiliśmy koszulki z logo rajdu dla uczestników.
We własnym zakresie opracowaliśmy projekt spersonalizowanej plakietki rajdowej dla każdego uczestnika, projekty banerów, druków do korespondencji, pieczątek okolicznościowych, dyplomów.
W czasie rajdu po raz pierwszy publicznie postanowiliśmy zaprezentować logo naszego Koła. We własnym zakresie wykonaliśmy wszystkie materiały rajdowe. Pozyskaliśmy puchary okolicznościowe oraz materiały reklamowe (wydawnictwa książkowe, albumy, przewodniki, foldery, mapy, gadżety).
Wystosowaliśmy pisma z prośbą o honorowy patronat, partnerstwo oraz patronat medialny.
Honorowym patronatem rajd objęli:


Partnerstwo przyjęli:

Patronat medialny objęli:

Uczestnikom rajdu zaproponowaliśmy do wyboru pięć tras. Były to dwie trasy górskie tzw. plecakowe (A1 i A2 – jedna po Beskidzie Śląskim a druga po Żywieckim, trasę autokarowo – pieszą (B), oraz dwie trasy autokarowe (C1 i C2).
Ogółem w czasie trwania rajdu gościliśmy 247 osób z terenu całego kraju. Dziewięć osób brało udział jedynie w obradach Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, która odbyła się we wtorek 26 sierpnia, bądź też brała udział jedynie w uroczystym otwarciu lub zakończeniu rajdu. Pozostałych 238 uczestników wybrało którąś z zaproponowanych tras.
I tak:
trasę A1 - którą prowadziła Renata Błasiak wybrało 14 osób,
trasę A2 - przewodnik Włodek Polok wybrało 16 osób,
trasę B – przewodnicy Gosia Kancler i Zdzisław Koń wybrały 82 osoby,
trasę C1 – przewodnik Teresa Konieczny wybrały 53 osoby,
trasę C2 – przewodnicy Gosia Lipińska i Mirek Ostrowski wybrały 73 osoby.

Oprawą medialną rajdu zajął się niezawodny jak zawsze Łukasz Kwaśniewski. Były artykuły w gazetach, na portalach internetowych, wywiady w radio, migawki w TVP3.

„Wadowicką” część rajdu wziął na siebie Zbyszek Majtczak. Raz jeszcze udowodnił, że na terenie Wadowic i okolicy nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych.

Obsługę fotograficzną oraz pomoc w przygotowaniu pakietów powitalnych zapewniła Renata Kopeć.

Negocjacje z hotelem, przewoźnikami, analiza umów pod kątem prawnym, rozliczenie rajdu, wszystkie projekty materiałów rajdowych, udział w spotkaniach – wszystko to Kasia Walasik.

Zgłoszenia, potwierdzenia, korespondencja, zakwaterowanie, pakiety powitalne, ciągły dyżur w sekretariacie, reklamacje, uwagi, spełnianie najdrobniejszych, nieraz wydawało by się niemożliwych do spełnienia życzeń uczestników. To nieoceniona, mrówcza, bardzo mozolna, może mało widoczna, ale jakże ważna praca Kasi Sylwestrzak.

Zdajemy sobie sprawę, że były i drobne wpadki jak np. rozmiary damskich koszulek. Nie wszystko jednak zależało tylko od nas i nie wszystko można tak do końca przewidzieć. Wyciągamy z tego wnioski na przyszłość.

Decydując się na przyjęcie propozycji organizacji XXXV Rajdu Górskiego Przewodników PTTK zdawaliśmy sobie sprawę z ogromu wysiłku, jaki trzeba będzie włożyć w jego przygotowanie i przeprowadzenie i że będzie to odchodząca w przeszłość praca społeczna. Nam, jako organizatorom trudno dokonywać oceny rajdu. Jednakże warto zaznaczyć, że zarówno w czasie trwania rajdu, jak też już po jego zakończeniu otrzymaliśmy wiele pochwał, podziękowań, i wyrazów uznania od uczestników. Podkreślano bardzo miłą, ciepłą, serdeczną wręcz atmosferę w czasie trwania całego rajdu.
Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za uznanie i wiele ciepłych słów. Wasze uznanie i podziękowania są dla nas najlepszą nagrodą.

XXXV Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK przeszedł do historii. Te pięć dni trwania rajdu poprzedzone były kilkunastoma miesiącami przygotowań. To mozolna praca garstki ludzi. Wolontariuszy, którzy raz jeszcze udowodnili, że można, że potrafią. To Oni budują wysoką pozycję naszego przewodnickiego Koła.
Ze swej strony jestem Wam wymienionym powyżej niezwykle wdzięczny za podjęcie wyzwania, ogromne zaangażowanie i profesjonalizm. Jestem dumny, że dane mi było być członkiem takiego zespołu.

Jurek Jurczak
foto: Renata Kopeć, Kasia Walasik i inni...

Napisali o Nas -

Pokazali w TVP - tutaj...

Zamieścili wywiad w radiu - tutaj...

Oficjalne logo rajdu  Powitanie uczestników - Komandor Rajdu J. Jurczak  Hymn Przewodnicki! Powstań!  ...i płynęły słowa Hymnu hen w góry, doliny...

 Zaproszeni goście  Antoni Byrdy - Burmistrz Miasta Szczyrk  Ryszard Radwan - Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej  Stanisław Sikora - Viceprezes ZG PTTK

Organizatorzy - kadra przewodników  Lucyna Bardel - Prezes Oddziału PTTK "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej  Przekazanie insygniów "rajdowej władzy" - kapelusza i ciupagi  Insygnia przekazali organizatorzy z roku 2016 - kol. z Sanoka

 J. Jurczak i Anna Sierpińska - Przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK  i raz jeszcze... :)  i z kapelą w tle...  Przewodnicy: Teresa Konieczny, Małgosia Kancler, Zdzichu Koń, Kasia Sylwestrzak, Gosia Lipińska

 Jacek Delert - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK  Przewodnicy: Renata Błasiak, Mirek Ostrowski, Włodek Polok, Teresa Konieczny, Gosia Kancler, Zdzichu Koń, Kasia Sylwestrzak, Gosia Lipińska  Jubileuszowa, limitowana, kolekcjonerska Odznaka Rajdowa!  Migawki z z tras - Babia Góra

Migawki z z tras - Babia Góra  Migawki z z tras - "Końska" wyprawa na Lysą Horę :)  Migawki z z tras - Inwałd Park  Migawki z z tras - Stożek Wielki

 Migawki z z tras - gdzieś w Beskidzie Śląskim...   Migawki z z tras - gdzieś w Beskidzie Śląskim...   Migawki z z tras - na zielonym szlaku w Beskidzie Śląskim...   Migawki z z tras - i na punkcie widokowym...

Migawki z z tras - Czechy, Stramberk Przewodnickie wieczory - "Świat Babiej Góry" wykład dr Tomasza Pasierbka Przewodnickie wieczory - Dr Tomasz Pasierbek - dyrektor BgPN - dziękujemy! Przewodnickie wieczory - Dr Tomasz Pasierbek - dyrektor BgPN - dziękujemy!

 Przewodnickie wieczory - "Świat Babiej Góry" wykład dr Tomasza Pasierbka  Przewodnickie wieczory - zasłuchane audytorium...  Przewodnickie wieczory - zasłuchane audytorium...  Przewodnickie wieczory - Pierwsza pomoc - Ratownicy GOPR

Przewodnickie wieczory - zasłuchane audytorium...   Przewodnickie wieczory - Pierwsza pomoc - Ratownicy GOPR   Przewodnickie wieczory - Pierwsza pomoc - Ratownicy GOPR   Przewodnickie wieczory - Pierwsza pomoc - próbujemy swych sił...

 Przewodnickie wieczory - z gitarą i śpiewem  Przewodnickie wieczory - z gitarą i śpiewem  Przewodnickie wieczory - z gitarą i śpiewem  Przewodnickie wieczory - z gitarą i śpiewem ...czy te oczy mogą kłamać?...

Przewodnickie wieczory - z gitarą i śpiewem  Pożegnanie, podsumowanie, podziękowania...  Przewodnicki bankiet  Kadra przewodnicka w... cywilu

Niedzielny poranek - Sanktuarium na Górce, Msza Św. w intencji uczestników rajdu   Niedzielny poranek - Sanktuarium na Górce, Msza Św. w intencji uczestników rajdu   Niedzielny poranek - Sanktuarium na Górce, Msza Św. w intencji uczestników rajdu   Czas powrotu - ostatnie foto

Ostania zmiana: 21-01-2018 o 11:05

[wróć]