Obecny Zarząd naszego Koła wybrany został na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 13 grudnia 2016 roku i przedstawia się następująco:

Komisja Rewizyjna: