Kurs dla kandydatów na:

                         PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO-BESKIDZKIEGO  

      Bielski Oddział PTTK prowadzi kurs przewodnicki, gdzie kandydaci zdobywają umiejętności oraz uprawnienia na teren Beskidów Zachodnich (nasze wykłady prowadzimy zgodnie z nową Ustawą o usługach przewodnickich).
Zapraszamy wszystkich, których zafascynowały góry i którzy chcą o nich wiedzieć więcej niż inni. Kurs pomoże Wam zdobyć wiele praktycznych umiejętności i wiedzy (nie tylko o naszych górach).
Ta trwająca ponad rok przygoda z górami jest inna niż wszystkie !

Kurs da Wam szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w górach, a także będzie wspaniałą okazją do spojrzenia na otaczający nas górski świat innymi oczami… oczami przewodnika. Pozwoli Wam uzyskać uprawnienia państwowe do prowadzenia wycieczek, obozów szkolnych i turystycznych po Beskidach Zachodnich (zachodnia cz.Beskidów Zachodnich), a także stworzy okazję do zawarcia wielu wspaniałych, często oryginalnych, ale zawsze niepowtarzalnych górskich przyjaźni i znajomości.
A z „kursantami” można zawędrować (jak pokazuje praktyka)  praktycznie wszędzie: w góry, które do tej pory zwykło się przemierzać jedynie palcem po mapie, w doliny, które zwykło się omijać, w tereny nieznane, które do tej pory były terra incognita.
Zapraszamy wszystkich, którzy nie mogą się obejść bez chodzenia po górach.
A także tych, którzy dopiero odkrywają pewne skłonności do uzależnienia się od wyjazdów w góry śpieszymy zapewnić: nasz Kurs Przewodnicki tylko je pogłębi!

Instruktorzy i Przewodnicy z naszego Koła cały rok pomagają kursantom osiągnąć poziom PRAWDZIWEGO PRZEWODNIKA.

 

Co to jest „poziom prawdziwego przewodnika”? Przede wszystkim to szczera miłość do gór, pasja poznawania historii, kultury, etnografii i radość z przeżywania tego wszystkiego.
 

A po zdanym egzaminie w Urzędzie Marszałkowskim odbywa się uroczyste blachowanie Przewodników.

Co to jest blachowanie??
Blachowanie to bardzo uroczyste złożenie przysięgi przewodnickiej.

Poniżej krótki film z Balchowania Przewodników - złożenie uroczystej przysięgi:

 

 CO TRZEBA MIEĆ PRZYSTĄPIĆ DO KURSU :

 Kandydaci na kurs Przewodnika górskiego beskidzkiego powinni spełniać następujące warunki

 

 INFORMACJE O KURSIE PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH 2010        

                                                                     kliknij   TUTAJ

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Jurek Jurczak