"NASI" W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

Dodane przez () dnia 09-05-2010
Relacje >>

 
W piątek 19 lutego br. w sali marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie Przewodników województwa śląskiego z władzami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego.

W spotkaniu oprócz licznie zgromadzonych Przewodników uczestniczyli:

Przewodniczący Rady Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego Ryszard Ziernicki,
Włodzimierz Skalik (przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Woj. Śląskiego),
Ewa Lewandowska - członek Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Woj. Śląskiego,
Roman Bargieł - wiceprezes ZG PTTK w Warszawie,
Witold Brol - Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK,
Edward Kaniewski wiceprzewodniczący Rady Samorządu Przew. Turystycznych PTTK woj. śląskiego,
ks. Piotr Wenzel - duszpasterz środowiska przewodnickiego PTTK woj. śląskiego,
Agnieszka Mizerska - Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Po okolicznościowych wystąpieniach wręczono odznaczenia dyplomy i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju turystyki i przewodnictwa w naszym województwie.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w gronie odznaczonych i wyróżnionych znaleźli się koledzy z naszego Koła. I tak:

Złotą Odznaką Honorową "Za Zasługi dla woj. Śląskiego" wyróżnieni zostali Jan Brzeźny oraz Stanisław Straub.

Srebrną Odznaką Honorową "Za Zasługi dla woj. Śląskiego" wyróżniony został Zdzisław Górywoda.

Dyplomem Marszałka woj. Śląskiego wyróżnieni zostali Lucyna Bardel i Jerzy Jurczak.

Wręczono również dyplomy Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. Śląskiego z podziękowaniami za dotychczasową działalność. Dyplomem takim wyróżniony został Roman Skrudlik.

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Po części oficjalnej zaprezentowane zostały dwa referaty: "Nowości w kopalni Guido w Zabrzu" oraz "Plany utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego".

Tekst i foto: Jurek Jurczak
 

Ryszard Ziernicki wita zebranych

Złotą Odznakę Honorową "Za Zasługi dla woj. Śląskiego" odbiera Stanisław Straub...

...oraz Jan Brzeźny

Srebrną Odznakę Honorową "Za Zasługi dla woj. Śląskiego" odbiera Zdzisław Górywoda

"Nasz stolik"

Dyplomem Marszałka woj. Śląskiego wyróżniona została Lucyna Bardel

Nowości w kopalni Guido

Z przyjaciółmi z Koła w Cieszynie

Ostania zmiana: 27-05-2010 o 17:53

[wróć]