Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Dodane przez (jurek) dnia 10-01-2013
Aktualności >>

W dniu 8 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego Koła. W trakcie zebrania m.in. udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy. Dokonano również wyboru nowych władz naszego Koła.

W dniu wczorajszym tj. 16 stycznia br na pierwszym po wyborach posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd naszego Koła.

Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

    Jerzy Jurczak - Prezes
    Mirosław Ostrowski - v-ce Prezes
    Grzegorz Wnętrzak - v-ce Prezes
    Maria Borgieł - Skarbnik
    Renata Kopeć - Sekretarz
    Mirosława Pędzierska - Łukowicz - Członek Zarządu
    Katarzyna Sylwestrzak - Członek Zarządu
   
Komisja Rewizyjna:

    Jan Brylski - Przewodniczący
    Sylwia Rusin - Sekretarz
    Grzegorz Biesok - Członek Komisji


Ze swej strony chciałbym gorąco podziękować byłemu już Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej za współpracę w minionej kadencji. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali moje działania.
Przed nami kolejne cztery lata. Dziękuję za wybór i tym samym za zaufanie jakim mnie obdarzyliście.
Mam nadzieję, że przy Waszej pomocy zaufania tego nie zawiodę.
Dziękuję!

Jurek Jurczak

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  Audytorium  Najbardziej zapracowani  Wybory Zarządu...

...i Komisji Rewizyjnej  Dyskusja  Komisja Uchwał i Wniosków Audytorium

 

Ostania zmiana: 21-01-2013 o 21:29

[wróć]